Kongsberg

IL Takst, ditt takstfirma i Telemark og Viken.

IL Takst

Martin B. Aakre

Martin B. Aakre

Petter Frågåt, Il Takst AS

Petter Frågåt

Vegard Aasen

Vegard Aasen

Robin Mandt

Robin Mandt

Helga K. Tangen

Helga K. Tangen