illustrajoner takst team_uavheningn kontroll for tiltaksklasse 1

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Siden 1. januar 2013 har det vært krav til uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i nye boliger. Reglene for dette er gitt i plan- og bygningsloven (pbl) kap. 24 og byggesaksforskriften kap. 14. 

Kontrollen innebærer at både prosjektering og utførelse skal sjekkes. Grad av kontroll avhenger av tiltaksklasse for prosjekteringen. Du kan lese mer om dette her

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
– fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
– lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet. I tillegg skal det kontrolleres at utførelsen faktisk samsvarer med prosjekteringen.

I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det uavhengig kontroll for følgende områder:
– bygningsfysikk
– konstruksjonssikkerhet
– geoteknikk
– brannsikkerhet

Byggherren eller tiltakshaver er ansvarlig for å engasjere takstingeniører til å foreta uavhengig kontroll, og Takstnetts medlemsbedrifter/ansatte er utførende i så måte.

Det er viktig at kontrolløren ikke har bindinger til noen av partene, slik at kravene til uavhengighet ivaretas, våre ansatte er underlagt Norsk takst sine etiske retningslinjer – herunder krav til uavhengighet. Du kan lese mer om disse her

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste