Overtakelsesbefaring

Overtakelsesbefaring

Vi kan bistå både entreprenører og boligkjøper i forbindelse med overtakelsesbefaring av ny bolig, hvor vi vil foreta en kvalitativ vurdering av utført arbeid på boligen.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Ved kjøp av ny over ny bolig er det mange ting man skal passe på. Det viktigste er å kontrollere at boligen er oppført iht. gjeldende forskrifter og Norsk standard. Det er viktig å være klar over at toleransekravene i Norsk standard gjelder ved overtakelse, og derfor må disse kontrolleres.

Hvis det blir funnet avvik fra krav, anvisninger eller prosjektert løsning kan vi bidra med anbefalinger, eller utarbeide en rapport som kan brukes ved reklamasjon.

Overtakelse av en bolig er oftest basert på to befaringer. En forhåndsbefaring, ofte kalt ferdigbefaring hvor man registrerer evt. avvik, og en overtakelsesbefaring hvor alle avvikene skal være ferdig utbedret.

Forhåndsbefaring

Det er en stor fordel at kjøper stiller med en person med god byggfaglig bakgrunn. Med en uavhengig tredjepart kan både kjøper og selger håndtere befaringen på en profesjonell måte, ved at flere kontrollerer boligen før overtakelse. Det er svært lett å overse noe – som for en fagperson fanger opp enklere, dette handler om erfaring. Det sjekkes at alt av innredninger og overflater er som de skal, og uten skader. Våtrom sjekkes mht. at utførelsen er iht. prosjektering og funksjonskrav og at alt er i forskriftsmessig stand. Når du har hatt en fagkyndig person til å bistå med forhåndsbefaringen, er du mye tryggere på at det du har kjøpt er kvalitet og utført iht. gjeldende krav

Overtakelsesforretning

På selve overtakelsesdagen skal det foretas en formell overtakelsesforretning. Da kontrolleres det at alt som ble registrert på forhåndsbefaringen er utbedret. Dersom det blir funnet nye avvik, skal dette inn i ny protokoll. Strøm- og eventuell vannmåler leses av og overføres til kjøper.

Dersom det ikke blir funnet vesentlige feil eller mangler, så vil det bli utført overtakelse. Dersom det er feil eller mangler som ikke er vesentlige, kan disse kostnadsberegnes for å kunne holde tilbake penger frem til dette er utbedret.

Les mer om overtakelsesbefaring her

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste