illustrajoner takst team_Verditaksering-08

Verditakst privateiendom

Vi utfører verditakster av privateiendommer.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Våre takstingeniører beregner verditakster av privateiendommer som:

  • Boliger, leiligheter og fritidsboliger
  • Tomter og festetomter
  • Utbygningsområder

Verditaksten angir tomteverdi og teknisk verdi for bygninger for det aktuelle takstobjektet. Verditakst av privateiendom utarbeides i hovedsak i forbindelse ved finansiering, salg og skifte.

TRV sertifiserte

Takstingeniører er sertifiserte TRV = TEGoVA Residential Valuer (Boligtakstmann). Dette er den fremste godkjenning for verdivurdering av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap.

Definisjoner TEGoVA:
TEGoVA – Market Value = Markedsverdi

Dette betyr at det antatte beløpet en eiendom kan omsettes for på takseringssdatoen, i en transaksjon mellom en villig kjøper og en villig selger, som blir gjennomført i en «armlengdes avstand» etter en forsvarlig markedsføring, og der begge parter har agert rasjonelt og uten tvang eller tilfeldige innfall.

TEGoVA (The European Group of Valuers Assosiations) er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner som arbeider med standarder, etikk og kvalitet innenfor området taksering av fast eiendom. TEGoVA representer interessene til kvalifiserte takstmenn i mer enn 60 organisasjoner fra over 30 land. Disse representerer mer enn 70.000 takstingeniører i Europa.


Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste