Landbrukstaksering innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer.

Landbrukstaksering

Vi utfører verditaksering av landsbrukseiendommer.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Landbrukstaksering innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon med mer. Takstnett har takstmenn som er spesialister på landbruk, og som kjenner reglene som må følges.

Vi utarbeider verditakst av alle typer landbrukseiendommer iht Norsk takst sine retningslinjer og gjeldende konsesjonslov.

Salg som trenger konsesjonsbehandling samt ved lånopptak på eiendom, er det konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet som er styrende for verdivurderingen.

Ved ansettelse av markedsverdi; som ved salg og belåning, skal eiendommen vurderes utfra markedsverdi, men ikke settes høyere enn retningslinjene som konsesjonslovens bestemmelser og rundskrivene utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet gir.

I odelsløsningssaker fastsettes eiendommens verdi etter odelsloven. Ved grunnavståelse ved ekspropriasjon er det ekspropriasjonsloven som er gjeldene.

Takstingeniøren skal sette verdien etter gjeldende lovverk og rundskriv. Jord og skog verdsettes som hovedregel etter nettoavkastning. Det samme gjelder andre ressurser og utleieinntekter.

Landbrukstaksering er uansett formål sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, bruksverdi og eiendommens bostedsverdi.

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste