illustrajoner takst team_Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll brukes i hovedsak ifm. finansiering ved bygging av nybygg eller større ombygging.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Byggelånskontroll brukes i hovedsak ifm. finansiering ved bygging av nybygg eller større ombygging. Det blir fastsatt en forhåndstakst ved en tenkt ferdigstillelse som brukes av kreditorer.

Kontrollen går ut på å følge bygget etter hvert som det reiser seg. En vil med visse mellomrom vurdere verdien som eiendommen er tilført, med tanke på panteverdi opp mot lån hos kreditor. Fakturaer av tilførte arbeider blir kontrollert opp mot kontroll av selve bygningen ved befaringer.

Byggelånskontrollen har til hensikt å hindre økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Utbetalingene i prosjektet skal samsvare med verdiene som tilføres, og være i overensstemmelse med budsjett og fremdriftsplan. Korrekt oppfølging er en sikkerhet for alle parter, og er en naturlig del av prosjektadministrasjonen.

Bank/långiver kan forlange en slik tjeneste betalt av låntaker ved opptak av kredit i en byggeprosess. Lånet er kortsiktig og varer normalt kun i byggetiden. Utbetalinger av lånebeløp skjer i takt med fremdriften på byggeplassen.   For å ha tilsyn med dette må du eller bank/långiver engasjere kontrollør.

Vi kan bistå byggherre direkte eller gjennom bank/långiver med denne tjenesten.

Ved normale forhold på eneboliger vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden.  Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.

I forbindelse med byggelånskontroll vil vi trenge samtlige kontraktsdokumenter med vedlegg av tegninger og et utarbeidet budsjett for tiltaket.

En byggelånskontroll er ikke en teknisk kontroll av boligen. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggstjeneste.

Vi kan om ønskelig utføre den teknisk byggekontroll samtidig ved våre besøk på bygget der dette avtales.

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste