illustrajoner takstnett_Skjønn

Skjønn

Trenger du en erfaren skjønnsmann? Ta kontakt, så hjelper vi deg til å gjøre et godt valg basert på hvilket objekt det skal skjønnes over.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Ved større/kompliserte skader benyttes det ofte skjønn som oppgjørsform. Da velger skadelidte og forsikringsselskapet hver sin skjønnsmann, som i fellesskap beregner skaden og verdiene iht. forsikringsvilkårene. Dette er et omfattende arbeid, og kun små feil kan føre til store økonomiske konsekvenser for partene.

Skjønnsmennenes kompetanse er det viktigste i så måte, og at de har erfaring med å sette skjønn, da verdiene som skjønnsmennene kommer frem til er bindende for begge parter. Det er ikke bare kostnader til reparasjon/gjenoppbygging man må kunne beregne, men også omsetningsverdier og andre økonomiske betraktninger.

Det er også viktig at skjønnsmannen kjenner vilkårene, og kan bidra til å sikre riktig skadeoppgjør iht. forsikringsavtalen. Dersom det gjøres valg som holdes utenfor skjønnet, kan dette få negative økonomiske konsekvenser for skadeoppgjøret.

Det er viktig å være klar over at oppnevnelse av skjønnsmann er en personlig oppnevnelse. Man kan altså ikke oppnevne et firma som skjønnsmann. I Takstnett er det flere takstingeniører som har lang erfaring og kompetanse innen skjønn, fra mindre skader på privat bygning til komplekse skader på næring og industribygg. Ta kontakt med oss så opplyser vi om hvem vi kan anbefale som skjønnsmann for nettopp din skadesak.

På skadesaker hvor det ikke er skjønnsmann fra Takstnett kan vi også bistå for å sikre at du bruker erstatningen på en best mulig måte.

Du kan lese mer om skjønn her

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste