Vi setter pris på dine verdier - Takst Team AS - youtube

Dyrt å bygge billig!

Å bygge om eller foreta en stor rehabilitering kan fort bli både dyrt og tidkrevende, om man ikke får det man har betalt for. Kvalitet står som oftest i forhold til pris. Noe egeninnsats kan du gjøre selv, som å rive opp gamle fliser og plater. Når det skal bygges opp på nytt, bør jobben overlates til fagfolk. Vi bistår gjerne med en kostnadsvurdering av anbudet – og påser at du får kvalifiserte håndverkere til riktig pris. Våre takstmenn rådgir og kvalitetssikrer arbeidet underveis, så unngår du kjedelige reklamasjoner og feil i etterkant.

Her er lenke til standardkontrakt for Håndverkertjenster fra Forbrukerrådet, og her kan du lese mer om hvordan finne gode håndverkere til jobben.

Energirådgivning – Enova støtte

Parallelt med dette kan vi tilby energirådgivning som gjør at du kan søke støtte hos Enova, ved større ombygginger. Bygningen besiktiges, og vi registrerer byggetekniske standard. Det utarbeides så en rapport på hvilke tiltak man må foreta seg – for å tilfredsstille den valgte teknisk standard opp mot Enova’s energiprogram.

Les mer om Enovas støtteordninger og krav til søknad om støtte her.