20120277-Eier_(17)_-_Kopi

Høysesong for materielle skader

Når uhellet er ute, og skade på bolig/eiendom oppstår, vil det være aktuelt med en skadetakst. Vi utfører skadetaksering av alle typer eiendommer og skader.

Vi samarbeider med flere forsikringsselskap og følger opp skader samt gjenoppbygging i tilfeller som dette blir forespurt av forsikringsselskapet. Skadetakster er også aktuelle for utleiere og private.

Taksten utarbeides med en detajert beskrivelse av skaden på objektet, og en kostnadsberegning for utbedring av skaden. Firmaet er også hovedkoordinator for Norsk Naturskadepool for å ivareta store skadehendelser ved storm, flom etc. fra Sognefjorden til Arendal.

Skader blir i enkelte tilfeller taksert med skjønn. Dette kan være i tilfeller hvor dette ønskes, eller det fysiske objektet er fullstendig borte, for eksempel ved brann og naturskade.