illustrajoner takst team_Reklameasjonsrapport

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Vi utarbeider reklamasjonsrapporter for:

  • Private eiendommer
  • Sameier & Borettslag
  • Næringseiendommer

Reklamasjonsrapporten er en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen, oftest i forbindelse med et eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet, samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik.

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste