Baderomsjekken
Baderomsjekken

Baderomsjekken – hva er det takstmannen egentlig sjekker?

Når du bestiller en tilstandsrapport for salg av bolig, så vil det bli foretatt en grundig gjennomgang av våtrommene. Våtrom utgjør statistisk sett den største risikoen i boligen, og det er oftest her det blir reklamert i etterkant. Dette gjelder faktisk like mye for både gamle og nye boliger.

Følgende vil bli sjekket av takstmann:

 1. Sluker, er det mansjett/membran i sluken, er det benyttet godkjent mansjett og membransystem, er arbeidet utført fagmessig?
 2. Vanntilkobling for vask og toalett, er det nye plastledninger eller gamle kobberrør, er det tett overgang mellom gulv/vegg og rørgjennomføring?
 3. Normal levetid for kobberrør varierer etter hvilken type som er montert. Teknisk levetid er mellom 15 og 100 år, og anbefalt brukstid mellom 30 og 50 år.
 4. Er det mulighet for avrenning fra varmtvannsbereder til sluk?
 5. Er evt. lekkasjevann fra innbyggingssisterne synliggjort,  renner vann til sluk eller er det montert lekkasjevarsling?
 6. Hvordan er fall i dusjnisje/under dusjkabinett og i baderommet for øvrig, er dette iht. forskriftskrav eller våtromsnormen dersom denne ligger til grunn?
 7. Er overganger gulv/vegg/dørterskel riktig utført?
 8. Høyde på gulv ved overgang til terskel/dør, er høydeforskjell mellom sluk og topp membran/oppkant ved dør iht. krav?
 9. Bom eller riss i fliser? Hul lyd under fliser betyr at den ikke er festet tilstrekkelig til underlaget, kan tyde på utettheter og fuktskader og gir risiko for at flis sprekker.
 10. Er det tilstrekkelig lufting under innebygd badekar? Det bør være to lufteventiler for tilstrekkelig lufting/tørking slik at man unngår høy fukt og risiko for soppskader.
 11. Ventilasjon forøvrig, balansert, mekanisk eller naturlig avtrekk – er det tilluftsspalte ved dør?
 12. Varmekabler – foreligger det samsvarserklæring? Dette skal foreligge for alle elektriske installasjoner etter 1999.

Tips til boligeier/selger

Når du mottar tilstandsrapporten fra takstingeniøren, les nøye gjennom og se om det er enkle tiltak som kan forbedre kvaliteten på våtrommene. Tetting av lekkasjer, vanntilkobling e.l. koster ofte svært lite å fikse, og du kan be om en ny/oppdatert vurdering/rapport når dette er utført. Takstingeniøren kan også gi deg råd om dette under befaringen dersom du deltar på denne selv. Tilstandsgraden som gis for de ulike elementene tolkes av en kjøper som i “verste” mening for å være på den sikre siden, derfor er det viktig at våtrommet er i best mulig stand.

En god tilstandsrapport er noe av det viktigste du innhenter i forbindelse med et salg, og dess bedre og grundigere rapporten er,  dess mindre risiko er det for at det oppstår reklamasjoner i forbindelse med salg. Erfaringsmessig har det lite å bety for salgsprisen selv om det er opplyst om feil. Den som kjøper en bolig ønsker en bolig fordi den passer mht. pris, beliggenhet, standard etc., og når tilstanden er kjent vil man vite hva man kjøper og kan dermed planlegge fremtidige kostnader til oppussing og vedlikehold på en god måte. Bestill tilstandsrapport fra et takstfirma som er tilknyttet Takstnett, så er du sikker på at du får en erfaren og faglig dyktig takstingeniør på besøk, og en rapport som medvirker til at bolighandelen blir trygg og forutsigbar.

Nyttige artikler i sakens anledning:

https://www.dinside.no/bolig/bruk-en-klinkekule-til-a-sjekke-sluket-i-dusjen/69852938

https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/bad2/bad-skaper-flest-problemer/