Rehabilitering av eldre hus
Rehabilitering av eldre hus

Planer om ombygging/rehabilitering av eldre hus – hva er fallgruvene?

Ombygging av eldre hus kan by på mange utfordringer, både av økonomisk og teknisk karakter.

Rehabilitering og ombygging av eldre hus til dagens standard kan føre til at det gamle huset «kveles» og får omfattende fukt- og soppskader. Mange nyutdannede håndverkere har ikke tilstrekkelig forståelse for konstruksjoner og materialer – som igjen gir konsekvenser for det opprinnelige huset. Dette er kunnskap som har gått i generasjoner og som må hentes fram igjen – med dagens produksjonsmetoder og prefabrikerte hus, går denne kunnskapen tapt. Ved rehabilitering og ombygging av eldre hus risikerer man at bygningens helsestatus går fra sunn til usunn.

Dagens tekniske standard.

Norske hus bygges etter Forskrift om tekniske krav til byggverk, Tek17. Dette er gjeldende teknisk standard, og dagens tømrerutdannelse er tilpasset Tek17. En konsekvens er at materialer og metoder ment for nye hus, i uforstand også brukes ved arbeider på eldre bygninger. Men disse har andre konstruksjoner og dermed en annen bygningsfysikk enn nybygg. (Sitat fra NRK artikkel)

Det skal likevel svare seg å rehabilitere/bygge om et gammelt hus framfor å bygge et nytt. Det er også godt mulig at gamle hus får like god standard som nye hus. Faglig forståelse hos håndverker og en grundig gjennomgang med en erfaren takstmann/byggmester i forkant, kan være det som skal til for at rehabiliteringen blir vellykket. I samme anledning kan vi nevne at takstmann kan være med å søke om økonomisk støtte fra Enova, slik at du også kan få et mer energieffektivt hus.

Les mer om tips rundt rehabilitering i denne artikkelen fra Byggmesteren