Bjørn Åge Maribu, daglig leder
Bjørn Åge Maribu, daglig leder

Den nye avhendingsloven = tryggere bolighandel?

Den nye avhendingsloven trer i kraft på nyåret 2022, og den vil sette standarden for takstbransjen hva gjelder kvalitet på tilstandsrapporten. Vi har spurt daglig leder i Takst Team AS, Bjørn Åge Maribu – om hans tanker om den nye avhendingsloven og hvilke endringer dette medfører.

Bjørn Åge sier følgende, «Vi som er medlemsbedrifter i Norsk takst ser svært positivt på denne endringen, og vi er sikre på at dette vil bety tryggere bolighandel både for selger og kjøper. Videre sier han – «Den nye tilstandsrapporten vil bli betydelig mer omfattende enn den som benyttes i dag, og selger vil tilsvarende måtte stå inne for en mer omfattende egenerklæring. Sammenlagt vil dette bety for kjøper, at man ikke lenger kjøper boligen «som den er» – men at man kjøper en godt dokumentert bolig, og på denne måten et ærligere produkt. Kjøper har en viktig oppgave med å sette seg in i tilstandsrapporten og egenerklæringen, for å kjenne boligen tilstrekkelig før et evt. kjøp».

Det vi derimot savner med denne lovendringen, er et tydeligere krav til utdannelse for takstbransjen, sier Maribu – vi kan som Are Andenæs Huser i Norsk Takst sier – ta det som en tillitserklæring, men vi ville nok ønsket at regjeringen stiller kompetansekrav til bransjen. Medlemsbedriftene i Norsk takst driver kontinuerlig etterutdanning og sertifisering av sine medlemmer – og det ville vært ønskelig fra vår side å få anerkjent utdannelsen, men aller viktigst fått luket bort useriøse takstmenn og takstkurs i vår bransje. Ville du overlatt elektrikerarbeidet i hjemmet ditt til noen som ikke er utdannet elektriker? Mitt råd i så henseende er å sjekke at takstmannen du bestiller er sertifisert/utdannet for oppdraget. Vi som jobber for å trygge bolighandelen – for å sikre både selger og kjøper, ser fram til den nye avhendingsloven – avslutter Maribu.

Les mer om avhendingsloven her