Tisltandsrapport
Tilstandsrapport

Ny avhendingslov og tilstandsrapport – dette er de viktigste endringene ved kjøp og salg av bolig.

Skal du kjøpe eller selge bolig i løpet av høsten 2021, kan det være lurt å bestille den nye tilstandsrapporten allerede nå – da det ikke er lagt opp til overgangsordninger etter 1. januar 2022. Den nye tilstandsrapporten vil være gyldig i inntil et år, før den må fornyes.

I vår region har det vært tradisjon for grundige tilstandsrapporter over en årrekke, mens man i andre deler av landet har nøyd seg med en kortfattet rapport. En grundig og etterrettelig tilstandsrapport er helt klart en fordel for både selger og kjøper, for å trygge bolighandelen. Standardiserte rapporter vil gjøre det lettere for kjøper å sammenligne boligene man ser på. For våre takstmenn vil dette bety betydelig mer arbeid pr. bolig, og vi har over lang tid forberedt og kurset våre ansatte.

Når ny avhendingslov med forskrift trer i kraft er den aller viktigste endringen at man ikke lenger kan selge bolig “som den er”. Selger kan ikke fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler – og selgers opplysningsplikt øker betydelig. Samtidig styrkes kjøpers rettigheter. Kjøper kan derimot ikke fremme krav mot selger, dersom det allerede er opplyst i tilstandsrapporten.

Av andre viktige endringer kan det nevnes at:

  • Tilstandsgrad for rom eller bygningsdel settes fra TG0 til TG3, dersom det settes TG3, hvilket betyr store eller alvorlige avvik – så skal det i tillegg følge med et kostnadsanslag for utbedring.
  • Selger vil kunne komme i ansvar for feil og mangler som overstiger kr. 10.000,- (kjøpers egenandel).
  • Arealavvik er redusert til min. 2% for at selger kan komme i ansvar.
  • Det blir nødvendig å bore hull ved siden av bl.a. våtrom for fuktsøking, det knytter seg særskilte krav til våtrom og dersom det ikke bores hull skal dette begrunnes.
  • Takstmann skal ikke ha bindinger til noen av partene, dvs. være uavhengig.

Vi er positive til at endringene vil trygge bolighandelen for alle parter, og er klar til å bistå eksisterende og nye kunder.

Velg din lokale takstingeniør som har nødvendig lokalkjennskap og bygningsteknisk kompetanse!

Du kan lese hele lovteksten her; www.lovdata.no