Innbo

Sett pris på dine verdier!

Nordmenn er særdeles opptatte av hjemmet sitt – innredning, oppussing, kunst og design. Ikke så rart kanskje, med tanke på hvor mye tid vi tilbringer innendørs i vintermånedene. Men desto viktigere å ha riktig dekning på innboforsikring og en oversikt over dine faktiske verdier. Hva om det skjer et innbrudd eller du skulle være så uheldig at huset brenner ned – får du da tilbake ditt reelle tap? Mange blir overrasket over hvor mye de faktisk eier.

Innboforsikring
Innboforsikringen dekker normalt det man kan ta med seg i et flyttelass – det vil si det som er flyttbart. Det øvrige fastmonterte utstyret i huset som integrerte hvitevarer, fastmontert baderom- og kjøkkeninnredning, vedovner o.l. dekkes over husforsikringen. Det er opp til deg å sette/anslå verdien på verdien av ditt innbo. Et godt tips er å ta bilder av dine verdier og oppbevare disse digitalt – spesielt kunst, smykker, bunader og annet som har særlig høy verdi for deg. Sjekk også om innboforsikringen dekker innholdet i garasjen og boden, fort gjort å gå på en smell her. Sjekk også at du ikke er dobbeltforsikret gjennom fagforbund e.l. Du finner en innbokalkulator utarbeidet av Finans Norge her

Dersom uhellet er ute, hvordan takseres verdien av ditt innbo?
Det er tre ting som legger grunnlaget for hva du får i erstatning:

  • Opplysninger om skaden (gitt av deg)
  • Beregninger utført av takstmann eller annen fagperson
  • Eventuell fakturadokumentasjon

Hovedregel er at erstatning beregnes etter verdien på skadedagen. Erstatningssummen kan også beregnes etter hvor mye det koster å reparere skadene eller få gjenstanden tilbake i samme stand eller tilsvarende, som den var før skaden skjedde. Erstatningen gis enten i form av kontantoppgjør eller hvor mye det koster å reparere gjenstanden til samme stand som før.

Det gjøres fradrag for brukstid på gjenstanden – innbo og løsøre:

  • For skade på hvite- og brunevarer trekkes 10 prosent per år etter 7 år.
  • For skade på sykkel og tilhenger trekkes 10 prosent per år etter 2 år.
  • For skade på varmepumpe, boblebad og lignende trekkes 10 prosent per år etter 1 år.
  • Skade på brukte ting, som enten er skaffet ved arv, gave eller kjøp, erstattes med summen det koster å skaffe tilsvarende brukt gjenstand.
  • Skade på datamaskiner, nettbrett og mobiltelefon erstattes med markedspris for tilsvarende brukt utstyr.

Eier du verdifulle samlinger, kunst, aktiviteter eller smykker, trenger du heldigvis ikke uroe deg for at det skal bli trukket fradrag – men det må spesielt forsikres. Denne type gjenstander erstattes i sin fulle verdi.

Ønsker du en verdivurdering?
Har du særlig kostbare gjenstander, kunst, antikviteter eller annet så kan våre takstmenn gi en verdivurdering, slik at du kan tegne spesialforsikring for disse. Vi samarbeider med forsikringsselskapene, og har god kjennskap til deres dekninger.

Vi setter pris på dine verdier!