Skjeggkre

Har du kjøpt bolig med skjeggkre?

Verdiforringes boligen dersom man oppdager skjeggkre?

I følge siste domsavsigelser i sakens anledning, forringes ikke verdien av boligen. Etter hvert som krypene er blitt mer og mer vanlig i norske hjem, foreligger det mer erfaring og saneringsmuligheter for å utrydde disse. Først og fremst er dette et subjektivt og ubehagelig problem, da skjeggkre ikke medfører skade på boligen, ei eller helsemessig.

Den ekstreme utviklingen av skjeggkreinvasjonen i Norge, kom brått både på skadedyrbransjen og forsikringsbransjen. Det har vært mangel på både forsikringsdekning, og på lover og regler ved hussalg og huskjøp, som har ført til mange konflikter og store søksmål. I dag vet vi at problemer med skjeggkre i boliger kan behandles.

Dersom skjeggkre ikke er nevnt spesifikt i tilstandsrapporten eller egenmeldingen, selges den “som den er” – påhviler det kjøper økt ansvar å sjekke eventuelle mangler ved boligen som det ikke er opplyst om. Det er vanskelig for takstmann å oppdage skjeggkre på befaringen, da de er nattaktive – fordrer at eier er ærlig i egenmeldingen.  Om en takstmann blir gjort kjent med at det er skjeggkre i en boligen, er det helt klart noe som skal fremgå av tilstandsrapporten.

Hvordan unngå å få skjeggkre inn i boligen?

 • Pakk ut bestilte pakker under oppsyn på et bord og i dagslys – da de er nattaktive.
 • Fjern emballasjen/kartong ut av boligen før det blir kveld.
 • Blokker, rekkehus og leiligheter er ekstra utsatt for spredning, rett og slett fordi disse boligene er fysisk knyttet til hverandre.
 • Varetransport og butikksentre er svært sannsynlige tilholdssteder for de ulike kreene.

Hvordan bli kvitt skjeggkre?

 • Oppdager du kre i boligen, ta kontakt med fagperson som foretar kartlegging av omfang, type og saneringstiltak. Utover skjeggkre, har man både sølvkre og perlekre som har flyttet inn i norske boliger – så det er viktig å vite hva slags kre man har og hvordan bekjempe disse.
 • Sjekk om du er dekket i boligforsikringen for skjeggkre – her finner du oversikt over hvilke selskaper som har det med i forsikringen – liste
 • Skjeggkre blir ikke voksne før de er rundt 3 år, og de løper derfor lenge rundt uten å formere seg.
 • Folkehelseinstituttet gir følgende anbefaling:
  • Støvsuge og tørrmoppe jevnlig. Vær ekstra nøye i hjørner og langs lister
  • Plasser ut limfeller (plasseres der de får stå i fred, i skap, fuktrom og hjørner)
  • Fuge og tette sprekker
  • Sette ut forgiftet åte, for eksempel døde insekter sprayet med insektsmiddel
  • Bruke sprøytemidler direkte

Har du oppdaget skjeggkre i boligen – ta kontakt med oss for spørsmål rundt tiltak! post@takstnett.no

Her finner du artikkel om den siste dommen vedr. skjeggkre