ansvar

Skjeggkre

Har du kjøpt bolig med skjeggkre?

Verdiforringes boligen dersom man oppdager skjeggkre? I følge siste domsavsigelser i sakens anledning, forringes ikke verdien av boligen. Etter hvert som krypene er blitt mer...