ekstremvær

Flomskader Hallingdal, Hans 2023, foto: Vidar Stakkestad

Takstnett stiller beredskap for ekstremværet «Hans».

Takstnett stiller beredskap og er i full gang med å taksere skader etter ekstremværet «Hans» for våre forsikringskunder. Vi anser situasjonen som svært alvorlig, og...