Flomskader Hallingdal, Hans 2023, foto: Vidar Stakkestad
Flomskader Hallingdal, ekstremværet "Hans" 2023, foto: Vidar Stakkestad

Takstnett stiller beredskap for ekstremværet “Hans”.

Takstnett stiller beredskap og er i full gang med å taksere skader etter ekstremværet «Hans» for våre forsikringskunder. Vi anser situasjonen som svært alvorlig, og gjør vårt ytterste for å bistå kunder og skadelidte. Takstnett koordinerer oppdragene ut til våre medlemmer og takstingeniører, og på den måten sørger vi for at oppdragene håndteres så smidig og effektivt som mulig.

Takstnett har takstingeniører fra hele landet som bistår med å taksere alle skadene. Skadelidte må påregne noe lengre tid før befaring, da det kommer inn et stort antall skader samtidig, vi håper på forståelse for dette.

I tillegg til ekstremværet “Hans” er det også en alvorlig situasjon med mange skader i Sør-Trøndelag, hvor vi også er til stede for å bistå.

Hittil har Takstnett mottatt rundt 600 skader, og i ukene framover vil vi fortsette å sende takstingeniører til de berørte områdene for å bistå.

Vi ønsker samtidig også å berømme andre takstkollegaer, skadebegrensningsfirmaer og andre som på en eller annen måte hjelper til i denne krevende situasjonen. Gjennom samarbeid og god kommunikasjon skal vi nok kunne hjelpe de som er berørt av skaden på beste måte.