brann solcellepanel

Vurderer du solcellepanel på taket – bruk riktig fagkompetanse.

Takstnett er opptatt av å sikre riktig fagkompetanse, at man ikke må påta seg ansvar for noe man ikke er kompetent til, og at man ikke må ta noen sjanser som få konsekvenser for både materielle verdier og liv.

I forrige artikkel skrev vi om viktigheten med å søke og belegge arbeid rundt brannskille med ansvarsrett.

Like viktig er det å innhente kompetanse til å vurdere risiko når du skal montere solcelleanlegg.

Det monteres solcelleanlegg som aldri før, og mange anlegg monteres uten at man vurderer den økte brannrisikoen godt nok.

Viktige momenter man må være klar over når det gjelder solcelleanlegg:

  • Et solcelleanlegg representerer en potensiell antennelseskilde
  • Brann i utenpåmonterte solcelleanlegg vil kunne gi en 4-dobling av tilbakestråling fra flammene
  • Bygningsintegrerte paneler i en fasade kan gi en skorsteinseffekt som øker spredningsfaren og gjør det vanskeligere å slukke en brann
  • Solcelleanlegg kan begrense tilgang og slukkemetoder for brannvesenet
  • Et solcelleanlegg vil fortsette å gi strøm så lenge det er eksponert for lys, noe som kan gi økt risiko for brannvesenet

Ved montering av solcelleanlegg, særlig i flermannsboliger, er det veldig viktig å ha god dialog med brannvesenet og fokus på materialbruk.

Bruk derfor personer med brannteknisk kompetanse til å vurdere og prosjektere løsningen.

Solcelleanlegg er et fantastisk tiltak for å sikre mer energi, men det må gjøres riktig og man må hensynta brannrisikoen.

Sørg for at anlegget monteres av autorisert elektroinstallatør, og at alle produkter er klassifiserte og har dokumenterte egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutvikling.

Riktig forebygging for å unngå skader er det mest bærekraftige man kan gjøre, det er ekstremt kostnadsbesparende og det redder liv.