Illustrasjonsfoto. Fotograf Oddvar Flottorp
Illustrasjonsfoto. Fotograf Oddvar Flottorp

Viktigheten av å ivareta brannskille i forbindelse med skade.

Hvilke krav gjelder dersom man skal utføre arbeid på en vegg eller etasjeskille som er et brannskille?

Dette er ganske typisk i forbindelse med en skade eller når man fikser opp et bad, og dessverre ser vi alt for ofte at det rives helt inn til stenderverket uten at det sendes inn søknad eller erklæres ansvar. Det er også veldig sjelden at det gjøres kompenserende branntiltak i utbedringsperioden.

I veiledningen til SAK 10 §4-1 e, står det at følgende arbeid normalt kan utføres uten søknad:

Brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Eksempler på arbeider som normalt ikke bryter brannskille er:

  • Fliser, panel og annen kledning som er lagt på en vegg i tillegg til gipsplater o.l.
  • Flis, støp og varmekabler som er lagt oppå et betongdekke
  • Skifte av sluk i betongdekke med innstøpt avløpsrør

Man kan altså ikke rive så mye at minimumskravene ikke opprettholdes. Minimumskravet er det som veggen er prosjektert som med tanke på brannmotstand.

Når er det jo ofte slik at det strengeste kravet i en slik vegg er lydkravet, og da er man kanskje godt innenfor brannkravet på slike vegger. Er det to lag gips, kan man kanskje holde brannkravet selv om man river det ene laget med gips. Dette må for øvrig vurderes opp mot hva veggen er prosjektert som. Tidsaspektet er også viktig her, bytter man veggplatene samme dag som man river, så er dette noe helt annet enn om man lar veggen stå åpen til neste dag eller i mange dager/uker.

Dersom veggen er prosjektert som en REI 30 (B30) så er det det som gjelder, er den prosjektert som REI 60 (B60) så er det det som gjelder. Man kan ikke redusere på dette i forbindelse med renovering av et for eksempel et bad uten å sende søknad til kommunen og gjøre kompenserende tiltak.

Konklusjonen er:

Dersom man har en skade eller skal renovere et bad, en stue eller hva det måtte være, og man river så mye at man endrer på veggens eller etasjeskillets brannkrav, så er tiltaket søknadspliktig, og arbeidet med brannskillet skal være belagt med ansvarsrett. Det må også gjøres kompenserende tiltak i utbedringsperioden, for eksempel at det monteres egne seriekoblede brannvarslere på hver side av brannskillet, slik at beboere varsles om noe skulle skje.

Ikke ta snarveier når det har med sikkerhet for liv og helse å gjøre, det kan fort straffe seg og få alvorlige konsekvenser.