Bilde av flere tak
Ta en vårsjekk av takets tilstand

La oss snakke om tak!

Våren er i full anmarsj, og du har antakelig tatt den første runden rundt huset allerede – kanskje så du at taket trenger å repareres eller fornyes? I så fall, her er noen gode råd og tips på veien fra Takstmannen.

Foreta sjekk av følgende:

 • Sjekk at vannet renner ned i takrennene og videre ned i nedløpet og deretter bort fra huset. Fjern gammelt løv, barnåler og gammel skitt i takrennen.
 • Ta en visuell sjekk på all takstein og mønestein for å eliminere at de er ødelagte eller forsvunnet. Det hender i ny og ne at takstein blåser ned i fra taket.Taksteinene kan også forskyve seg, da må man skyve de tilbake på plass. Går ikke dette kan lektene/sløyfene under være ødelagte/råtne.
 • Ved flate tak må man være påpasselige med å sjekke sluk og sørge for at vannet renner ned i nedløpet, slik at det ikke blir liggende igjen på taket. Har du ikke overløp, er det et godt tips å installere dette.
 • Fjern mose og begroing, det vil øke levetiden på sikt.
 • Sjekk pipeløpet for fuktutslag samt rust på feieluke.
 • Sjekk pipe for mose og begroing.
 • Alle områder der takflatene perforeres/gjennomføringer bør kontrolleres spesielt innvendig og utvendig (piper, luftehatter, takvinduer etc)
 • Gå på loftet for å inspisere undertaket, se etter misfarging/råte i treverk, plater etc.
 • Om vinteren: Er det istapper ved takrennen? Kan indikerer fuktproblemer på loft.
 • Det er også viktig å avdekke hvor gammelt taket er, dette vil gi deg en indikasjon på hva som kan oppstå av eventuelle skader og hva du må se ekstra nøye etter ved en kontroll/taksjekk.

Generelt om tak:

 • Undertakets tilstand er langt viktigere enn utseende på taket
 • Det er undertaket som holder taket tett ikke taksteinen
 • Undertaket går fortere ut på dato enn taksteinene
 • Takstein kan holde lenge, dersom taket er vedlikeholdt
 • Takstein er ikke vanntette, de er vannavvisende
 • Takets utseende har mye å si både for boligens utseende og verdi.
 • Takfornying er ren kosmetikk og har lite for seg – les artikkel om Takfornying her
 • Kanskje det holder med en grundig takvask og rens av takrennene?

Lykke til med taksjekken – skulle du trenge hjelp så er vi uavhengige takstmenn, bare å ta kontakt!

Epost: post@takstnett.no