illustrajoner takst team_Båttaksering

Båttaksering

Detaljert inspeksjon av en båt, utført av en kvalifisert og nøytral takstingeniør.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du å bestille en av våre tjenester?
Bruk skjema under eller finn nærmeste takstfirma

Tilstandsrapport

 • Detaljert inspeksjon av en båt, utført av en kvalifisert og nøytral takstingeniør, hvor hensikten er å bestemme båtens nåværende tilstand, samt å fastslå om båten er sjødyktig ut fra det bruket den er bygget for.
 • Videre vurderes det hva slags  vedlikehold og reparasjoner som er påkrevd, eller sannsynligvis vil være nødvendig i nær fremtid.
 • Taksten blir utarbeidet uten å foreta noen demonteringer i båten. Vanskelig tilgjengelige områder blir inspisert via fiberoptiske hjelpemidler. Tre og glassfiberskrog blir målt med fuktmåler for å kunne identifisere råte og vann i skrog.
 • Om oppdragsgiver ønsker at båten skal heises på land for inspeksjon av fremdrift og undervannsskrog må dette spesifiseres i bestillingen.

Verdivurdering

 • En verdivurdering tar utgangspunkt i markedet hvor en skimter til sammenlignbare båter for å sette en markedspris.
 • Videre kostnadsberegner man de identifiserte feil og mangler, samt en oppsatt prioritet for foreslåtte reparasjoner og utbedringer.
 • Vi utreder med andre ord, både en markedsverdi og en teknisk verdi av båten.

Skadetakst

 • I en skadetakst vil det bli identifisert årsaken til selve skaden og hvilke bakenforliggende årsaker som lå til grunn for skaden. Videre er det viktig ved skader å identifisere om det finnes regressmuligheter mot tredje part som man eventuelt kan lastes for at skaden oppstod.
 • I taksten vil vi komme med en anbefalt reparasjonsmetode og en oversikt over estimerte skadekostnader.
 • Om kunden ønsker, kan vi følge opp reparasjonsarbeidene av båten og levere en sluttrapport etter at arbeidene er ferdigstilt.
 • Vi kan også sørge for transport av båten til ønsket verksted.

Reklamasjonstakst

 • Om du som kjøper er så uheldig å oppdage skjulte feil og mangler med båten du har kjøpt, er vi behjelpelige med å vurdere disse samt å kostnadsberegne nødvendige utbedringer.
 • Det vil også bli vurdert om båten i det hele tatt er sjødyktig etter det bruket den er bygget for etter at feil og mangler er identifisert.
 • Det vil i rapporten fremgå om det anbefales reparasjon eller om kjøpet bør heves.
 • Ofte kan reklamasjonssaker havne i rettsvesenet og da stiller vi gjerne som sakkyndige.

Skal du selge båten?

 • I dag annonseres de aller fleste båter på nettet og det fører til at kjøpere ofte befinner seg på andre kanter av landet om ikke i utlandet.
 • Terskelen er derfor ofte høy for at kjøpere skal komme for å se på akkurat din båt? Et virkemiddel er jo da selvfølgelig å sette prisen på båten du skal selge veldig lav slik at den blir interessant likevel, men da du selvfølgelig ønsker å få betalt best mulig er dette sannsynligvis ikke ønskelig?
 • Det er derfor av stor betydning at du gjør båten din attraktiv med andre virkemidler enn pris. Et virkemiddel er å få utarbeidet en Tilstandsrapport fra en frittstående takstingeniør slik at potensielle kjøpere kan få et inntrykk av båten før de eventuelt selv kommer for å se den. Ved en tilstandsrapport har du fått forventningsstyrt kunden slik at da er de som faktisk kommer for å se på den nærmere en kjøpsbeslutning enn ellers.
 • Det er også viktig å tenke på at kjøpere ikke har anledning til å reklamere på feil og mangler som er beskrevet i Tilstandsrapporten senere, slik at denne vil virke dempende om konflikter skulle oppstå i ettertid av salget.
 • For kjøper er det betryggende å kjøpe en båt med Tilstandsrapport da risikoen for skjulte feil og mangler reduseres, og det er da sannsynlig at betalingsvilligheten for din båt blir høyere.
 • Det vil også være enklere for kjøperen av din båt kunne få finansiering slik at handelen kan gjennomføres.
 • Tilstandsrapport ved salg av bolig har vært vanlig i mange år, og det blir mer og mer vanlig også i forbindelse med salg av båt.

Vurderer du å kjøpe båt?

 • Om du har funnet båten du er interessert i å kjøpe kan vi være «dine øyne på plassen».
 • Vi går nøye gjennom båten for å sjekke om alt er som beskrevet i salgsmaterialet og at båten faktisk er sjødyktig til det farvannet en er ment å brukes i.
 • Om vi finner feil og mangler med båten kan vi identifisere kostnadene ved å utbedre disse, samt å gi deg vår vurdering om prisen som er forlangt for båten.

Annen rådgivning

 • Kanskje du planlegger å benytte båten til bolig, kanskje dra på jordomseiling, eller foreta en ombygning / modernisering av båten du allerede har eller planlegger å kjøpe?
 • Vi kan hjelpe deg med å foreslå hva du må / bør gjøre, hvordan dette bør utføres, og hva dette forentes å koste.
 • Vi kan også tilby finansieringsrådgivning og registering i NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister).
 • Om du vurderer å delfinansiere din nye båt med utleie / charter kan vi komme med gode råd og anbefalinger. Vi kan også hjelpe deg med å etablere et foretak til dette formålet.

Flere tjenester

Bestillingsskjema
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Oppdragsadresse samme som din adresse?
Kort beskrivelse av ditt behov. Type eiendom/objekt, antall m² e.l.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Last gjerne opp bilder, plantegninger e.l. som kan være relevante for oppdraget
Kryss av ønsket tjeneste